WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::WAKACJE!!! WAKACJE!!! WAKACJE!!!

Zajęcia pozalekcyjne

 W roku szkolnym 2017/2018 w  szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

 

Nauczyciel prowadzący

Dzień i godzina

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów kl.I

Pani Izabela Zielińska

Poniedziałek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów kl.I (zajęcia czytelnicze)

Pani Izabela Zielińska

Piątek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów kl.II 

Pani Iwona Kosecka

Poniedziałek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów  (Zajęcia taneczne  w klasie I-II)

Pani Iwona Kosecka

Piątek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów kl.III 

Pani Beata Kudaj

Poniedziałek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów  (Zajęcia sportowe w klasie I-III)

Pani Beata Kudaj

Czwartek – 1335-1420

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów kl.II-III 

Pani Małgorzata Tomaszewska

Poniedziałek – 13.35-14.20

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów kl.IV-V (koło j. angielskiego)

Pani Małgorzata Tomaszewska

Czwartek 13.35-14.20

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów (koło informatyczne klasy I-III)

Pani Małgorzata Gosławska

Poniedziałek – 12.45-13.30

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów (Koło katechetyczne w klasie III)

Pani Małgorzata Gosławska

Piątek – 1150-1235

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów -matematyka klasa V -VI

Pani Ewa Błaszczyk

Piątek - 7.15-8.00

Zajęcia uwzględniajace zainteresowania uczniów (Koło matematyczne kl.V-VI)

Pani Ewa Błaszczyk

Czwartek - 12.45-13.30

                13.40-14.20

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów (Koło informatyczne klasy IV-VI)

 Pani Marta Krzysztofik

 Poniedziałek – 740-800

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów (koło języka polskiego klasa VII)

Pani Marta Goszczyńska

Piątek -1335-1420

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów (Terapia pedagogiczna kl. V-VII)

Pani Marta Goszczyńska

Czwartek  - 7.25 - 8.00

Zajęcia uwzględniające zainteresowania uczniów (zajęcia sportowe dla kl. I-III)

Pan Bartosz Mastalerz

środa 1245 - 1420

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów (zajęcia matematyki w klasie IV)

Pani Renata Kłys

Piątek – 730-800

Zajęcia uwzględniające zainteresowania  ucznia(zajęcia językowe dla przedszkolaków)

Pani I.Gacka-Grabowiecka

Wtorek,  10.40-11.35

Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów  (zajęcia na basenie)

Pan Maciej Posim

Wtorek

 

Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne 

dzień

godzina

prowadząca

uczeń

rodzaj zajęć

sala

poniedziałek

7.45-8.30

12.35-13.35

13.35-14-35

 

M.Kozłowska

M.Goszczyńska

M.Goszczyńska

OP

Kl.II

Kl.IV

 

Zaj. logop.

Zaj. rewalid.

Zaj. rewalid.

 

sala terapeut.

sala terapeut.

sala terapeut.

wtorek

9.50-10.35

12.45-13.45

M.Kozłowska

M.Kozłowska

 

 

OP

kl.III

Zaj. logop.

Zaj.logop.rew.

 

sala terapeut.

sala terapeut.

środa

9.45-10.30

12.35-13.35

13.35-14-35

 

M.Kozłowska

M.Goszczyńska

M.Goszczyńska

OP

Kl.V

Kl.IV

Zaj. logop.

Zaj. rewalid.

Zaj. rewalid.

 

sala terapeut.

sala terapeut.

sala terapeut.

czwartek

9.50-10.35

12.35-13.35

12.35-13.35

M.Kozłowska

M.Kozłowska

I.Zielińska

Kl.0-VI

Kl.II

Kl.III

Zaj. logop.

Zaj. logop.rew

Zaj. rewalid.

sala terapeut

sala terapeut.

sala medialna

piątek

9.50-10.35

11.50-12.35

12.45-13.45

M.Kozłowska

M.Kozłowska

M.Kozłowska

 

 

Kl. 0-VI

Kl.I-VI-log.

Kl.V

Zaj. logop.

Zaj. logop.

Zaj. log.rew.

sala terapeut.

sala terapeut.

sala terapeut.