WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::WAKACJE!!! WAKACJE!!! WAKACJE!!!

Strefa Rodzica / Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  • 13.09.2017r. – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z WYCHOWAWCĄ, WYBÓR TRÓJEK KLASOWYCH
  • 27.09.2017r. – SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYBÓR PREZYDIUM RADY RODZICÓW
  • 15.11.2017r. – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PODANIE INFORMACJI NT.WYNIKÓW W NAUCE I ZACHOWANIA, PRZYGOTOWANIE DO WIGILII SZKOLNEJ
  • 13.12.2017r. – ZEBRANIE TRÓJEK KLASOWYCH Z DYREKTOREM SZKOŁY, ORGANIZACJA CHOINKI SZKOLNEJ
  • 17.01.2018r. – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ZA I SEMESTR
  • 11.04.2018r. – KONSULTACJE DLA RODZICÓW
  • 09.05.2018r. – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PODANIE INFORMACJI NT. WYNIKÓW W NAUCE I ZACHOWANIA, PRZYGOTOWANIE DO FESTYNU RODZINNEGO
  •  06.06.2018r. – KONSULTACJE DLA RODZICÓW